Logopeedi konsultatsioon
Esmasel konsultatsioonil kaardistan kliendi probleemi, hindan teraapiavajadust ja annan esmased soovitused. Esmase konsultatsiooni kestuseks on 45-60 minutit.
Logopeediline teraapia
Teraapiaseansi planeerimiseks kasutan esmasel konsultatsioonil saadud andmeid. Valmistan ette teraapiamaterjalid ja koostan individuaalse harjutuskava vastavalt kliendi vajadustele. Iga teraapiaseansi lõpus nõustan vajadusel kliendi lähedasi ning annan soovitused koduseks harjutamiseks. Teraapiaseanss kestab reeglina kuni 45 minutit.
Veebinõustamine logopeediga

Kaugteenust soovitan kasutada eelkõige juhul, kui Viimsisse kohaletulek on raskendatud. Enne kaugvastuvõttu palun täita ankeedi, mis annab mulle esialgse ülevaate kliendi probleemist. Lisaks võin paluda saata ka koduvideod ja/või helisalvestised kliendi kõnest, häälest või söömistoimingutest.


TEENUSED ASUTUSTELE:

Logopeediline hindamine haridusasutuses - hind kokkuleppel.
Pakun logopeedilise hindamise teenust Tallinna ja Harjumaa lasteasutustes, kus ei ole logopeedi.Teenuse eesmärk on anda asutustele põhjalik ülevaade logopeedilist abi vajavatest lastest. Küsi pakkumist: viimsilogopeed@gmail.com

Logopeediaalased koolitused - hind kokkuleppel.
Koolituse sisu panen kokku vastavalt tellija soovidele ja sihtrühmale. Küsi koolituspakkumist: viimsilogopeed@gmail.com